Sala kameralna Narodowego Centrum Polskiej Piosenki

W sali koncertowej przygotowanej do przyjęcia 500 osób zostało zamontowanych 130 urządzeń oświetleniowych oraz jeden z najlepszych systemów nagłośnieniowych na świecie. Łącznie wszystkie systemy nagłośnieniowe w sali mają moc 140 decybeli.

Drugim, równie  istotnym celem było wykonanie klimatyzacji i wentylacji. Salę wyposażyliśmy w profesjonalny system, który potrafi w bardzo krótkim czasie bezszelestnie przewietrzyć nawet wypełnioną po brzegi salę. 

Siedziba i biuro

ul. Gosławicka 2,  45-446 Opole
tel.  + 48 77 455 93 18

fax +48 77 455 93 19

sekretariat@energopol.opole.pl

Formularz kontaktowy


Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy w Opolu

VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000021704

NIP 937-10-30-253

REGON 070661550

Kapitał zakładowy: 6.351.000 zł

Energopol Trade Opole Sp. z o.o.  uczestniczy w Poddziałaniu współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne. Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Polityka prywatności | RODO | Pracuj z nami |                                                                                               © 2020 Energopol Trade Opole. Wszelkie prawa zastrzeżone