Osiedle Kaliska

Zespół czterech budynków przy ulicy Kaliskiej w Opolu to kolejny przykład połączenia kompetencji Energopol Trade Opole z udanym projektem architektonicznym. Inwestycja została zrealizowana zaledwie w 12 miesięcy.

Mieszkania dla 115 rodzin zostały wykońoczone w wysokim standardzie pod klucz. Dla każdego z mieszkań przypisano tzw. komórkę lokatorską w piwnicy oraz miejsce postojowe na parkingu. Mieszkania na parterze posiadają dodatkowo ogródki zielone z tarasem. Do dyspozycji mieszkańców jest także plac zabaw oraz ławki, a całe osiedle otoczono zielenią. Ogrodnicy Energopolou posadzili łącznie 60 drzew.

 

Siedziba i biuro

ul. Gosławicka 2,  45-446 Opole
tel.  + 48 77 455 93 18

fax +48 77 455 93 19

sekretariat@energopol.opole.pl

Formularz kontaktowy


Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy w Opolu

VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000021704

NIP 937-10-30-253

REGON 070661550

Kapitał zakładowy: 6.351.000 zł

Energopol Trade Opole Sp. z o.o.  uczestniczy w Poddziałaniu współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne. Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Polityka prywatności | RODO | Pracuj z nami |                                                                                               © 2020 Energopol Trade Opole. Wszelkie prawa zastrzeżone