Obiekty sportowe

Nasze doświadczenie obejmuje kompleksową budowę, rekonstrukcję i adaptację wielu obiektów sporotowych: stadionów lekkoatletycznych, hal sportowych różnego przeznaczenia wraz z zapleczem sportowym, infrastrukturą i mała architekturą.

Obiekty realizowaliśmy w Strzelcach Opolskich, Krapkowicach i samym Opolu, gdzie na Miejskim Stadionie Lekkoatletycznym organizowany jest międzynarodowy miting w skoku wzwyż, który corocznie gromadzi światowe gwiazdy, medalistów olimpijskich, mistrzów świata i Europy w tej konkurencji lekkoatletycznej: Marie Lasitskene, Kamilę Lićwinko, Ivana Ukhova, Mutaza Essę Barshima, Jarosława Babę i innych.

 

Dane techniczne stadionu:

Bieżnia tartanowa firmy Conica – 8 torów (10 na prostej) Widownia – 998 miejsc siedzących                                Budynek zaplecza – kubatura 8903 m3, powierzchnia użytkowa – 1164 m2, 6 szatni.

Siedziba i biuro

ul. Gosławicka 2
45-446 Opole

tel.  + 48 77 455 93 18

fax +48 77 455 93 19

sekretariat@energopol.opole.pl


Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy w Opolu

VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000021704

Kapitał zakładowy: 6.351.000 zł

NIP 937-10-30-253

REGON 070661550

 

Energopol Trade Opole Sp. z o.o.  uczestniczy w Poddziałaniu współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne. Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.