Pływalnia Wodna Nuta

Kryta Pływalnia “Wodna Nuta” w Opolu, przy ul. Prószkowskiej 96, to jedna z najnowocześniejszych krytych pływalni sportowych w Polsce i Europie. Budynek ma konstrukcję żelbetową monolityczną, z przekryciem nad częścią basenową w postaci dźwigarów z drewna klejonego rozpiętości do 42 m. Fundament stanowi płyta żelbetowa oraz częściowo układ ław i stóp fundamentowych. Podłoże pod fundamentami wzmocniono kolumnami DSM.

Głównym elementem pływalni jest basen sportowy długości 50 m, z ruchomym pomostem umożliwiającym rozgrywanie zawodów na długości 25 m. Dodatkowo w hali pływalni znajduje się jacuzzi, basen solankowy oraz basen rozgrzewkowo-rekreacyjny, w którym są 3 tory pływackie długości 25 m oraz część rekreacyjna z masażem wodnym i „rwącą” rzeką. Obiekt charakteryzuje się nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie technologii basenowej. Trybuny mogą pomieścić 600 osób. Obiekt jest całkowicie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Siedziba i biuro

ul. Gosławicka 2,  45-446 Opole
tel.  + 48 77 455 93 18

fax +48 77 455 93 19

sekretariat@energopol.opole.pl

Formularz kontaktowy


Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy w Opolu

VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000021704

NIP 937-10-30-253

REGON 070661550

Kapitał zakładowy: 6.351.000 zł

Energopol Trade Opole Sp. z o.o.  uczestniczy w Poddziałaniu współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne. Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Polityka prywatności | RODO | Pracuj z nami |                                                                                               © 2020 Energopol Trade Opole. Wszelkie prawa zastrzeżone