Okrąglak - obecnie Stegu Arena

Hala “OKRĄGLAK” to kultowy obiekt Opola wybudowany w latach 1967-1968. Był to bardzo nowoczesny jak na tamte czasy obiekt. Hala miała interesującą konstrukcję, którą zyskała uznanie i doroczną nagrodę ministra budownictwa. Mieściła wówczas do 4 tys. widzów

W 2017 roku dokonaliśmy gruntownej przebudowy Okrąglaka dając mu nowe życie pod nazwą  Stegu Arena. Przebudowa obiektu polegała m.in. na zmianie kształtu areny z okrągłej na prostokątną oraz modernizacji trybun, co zapewniło lepszą widoczność oraz większą ilość powierzchni użytkowej możliwej do zagospodarowania pod trybunami. Wzmocnieniu podlegała również kopuła hali o konstrukcji stalowej szkieletowej. Układ konstrukcyjny budynku pozostał bez zmian. Bez zmiany pozostały słupy żelbetowe wewnętrzne oraz filary w kształcie litery „V” dźwigające kopułę hali.

Wymienione zostało w całości pokrycie dachu na powłokę z blachy aluminiowej na podkonstrukcji z blachy stalowej trapezowej. W ramach inwestycji wykonana została nowa arena sportowa składająca się z systemowej podłogi drewnianej i nawierzchni mobilnych spełniających wymogi certyfikatów FIBA, FIVB i EHF.

Siedziba i biuro

ul. Gosławicka 2,  45-446 Opole
tel.  + 48 77 455 93 18

fax +48 77 455 93 19

sekretariat@energopol.opole.pl

Formularz kontaktowy


Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy w Opolu

VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000021704

NIP 937-10-30-253

REGON 070661550

Kapitał zakładowy: 6.351.000 zł

Energopol Trade Opole Sp. z o.o.  uczestniczy w Poddziałaniu współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne. Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Polityka prywatności | RODO | Pracuj z nami |                                                                                               © 2020 Energopol Trade Opole. Wszelkie prawa zastrzeżone