Oczyszczalnie ścieków

Jesteśmy mocno zaangażowani w realizacje obiektów służących szeroko pojętej ekologii i ochronie środowiska. 

Przeprowadziliśmy wiele modernizacji oczyszczalni ścieków m.in w Opolu, Niemodlinie, Praszce, Kosorowicach.

Szczególnie prestiżowym zadaniem, finansowanym ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej, była budowa Stacji  Uzdatniania Wody w Opolu-Grotowicach gdzie zbudowaliśmy kolektor ściekowy, ujęcia  wodne oraz zbiorniki retencyjne.

Ponadto byliśmy wielokrotnie angażowani w prace budowlane sieci kanalizacyjnych takich miast jak  Wałbrzych, Świebodzice, Boguszów Gorce, Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Przywory, Kąty Opolskie.

Siedziba i biuro

ul. Gosławicka 2,  45-446 Opole
tel.  + 48 77 455 93 18

fax +48 77 455 93 19

sekretariat@energopol.opole.pl

Formularz kontaktowy


Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy w Opolu

VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000021704

NIP 937-10-30-253

REGON 070661550

Kapitał zakładowy: 6.351.000 zł

Energopol Trade Opole Sp. z o.o.  uczestniczy w Poddziałaniu współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne. Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Polityka prywatności | RODO | Pracuj z nami |                                                                                               © 2020 Energopol Trade Opole. Wszelkie prawa zastrzeżone