Umowa na modernizację oczyszczalni ścieków w Turku podpisana! Energopol Trade Opole parnterem konsorcjum.

Dodano 1.8.2019

W dniu 17 lipca 2019 r. została podpisana umowa na modernizację oczyszczalni ścieków w Turku. Generalnym wykonawcą inwestycji jest konsorcjum: Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z Bielska-Białej jako lider oraz partnerzy: Energopol Trade Opole Sp. z o.o. z Opola i PPHU SADEKO Mirosław Nowak z Poddębic. Inwestycja o wartości 70.877.150,99 zł ma bardzo duże znaczenie nie tylko dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ale także dla Turku i kilku sąsiednich gmin.

Siedziba i biuro

ul. Gosławicka 2,  45-446 Opole
tel.  + 48 77 455 93 18

fax +48 77 455 93 19

sekretariat@energopol.opole.pl

Formularz kontaktowy


Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy w Opolu

VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000021704

NIP 937-10-30-253

REGON 070661550

Kapitał zakładowy: 6.351.000 zł

Energopol Trade Opole Sp. z o.o.  uczestniczy w Poddziałaniu współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne. Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Polityka prywatności | RODO | Pracuj z nami |                                                                                               © 2020 Energopol Trade Opole. Wszelkie prawa zastrzeżone