Energopol Trade Opole z nagrodą za Budowę Roku Opolszczyzny!

Dodano 17.9.2019

Kapituła pierwszej edycji konkursu "Budowa Roku Opolszczyzny" przyznała nam najwyższy laur za realizację inwestycji "Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z mieszkaniami przeznaczonymi dla osób starszych w Opolu przy ul. Dambonia 3”

Podczas uroczystej gali w ramach Opolskiego Dnia Budowlanych, zorganizowanej przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Opolu przy współpracy z PZITB nagrodę w imieniu Energopol  Trade Opole odebrał pan Krzysztof Skrzypek - Prezes Zarządu. Tą udaną inwestycją zarządzał pan Sławomir Mojżyk, doświadczony Kierownik Budowy.

Jesteśmy zaszczyceni tym wyróżnieniem, motywującym do dalszego wysiłku w kolejnych projektach budowlanych. Mamy nadzieję na kolejne sukcesy, które osiągamy dzięki kompetentnemu i sprawnemu zespołowi fachowców w naszej drużynie!

 

Na zdjęciu stoją od lewej:

dr inż. Wiesław Baran – Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału PZiTB w Opolu

inż. Mieczysław Molencki – Przewodniczący Komisji Konkursowej

inż. Krzysztof Skrzypek – Prezes Zarządu Energopol Trade Opole Sp. z o.o.

mgr inż. Sławomir Mojzyk – Kierownik Budowy Energopol Trade Opole Sp. z o.o.

dr hab. inż. Adam Rak, prof. PO - Przewodniczący Rady Okręgowej OPL OIIB

Siedziba i biuro

ul. Gosławicka 2,  45-446 Opole
tel.  + 48 77 455 93 18

fax +48 77 455 93 19

sekretariat@energopol.opole.pl

Formularz kontaktowy


Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy w Opolu

VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000021704

NIP 937-10-30-253

REGON 070661550

Kapitał zakładowy: 6.351.000 zł

Energopol Trade Opole Sp. z o.o.  uczestniczy w Poddziałaniu współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne. Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Polityka prywatności | RODO | Pracuj z nami |                                                                                               © 2020 Energopol Trade Opole. Wszelkie prawa zastrzeżone