Budujemy mieszkania w Opolu. Nowe zadanie już w realizacji!

Dodano 21.7.2019

Inżynierowie i budowniczy Energopol Trade Opole rozpoczęli realizację najnowszej inwestycji Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego. W ramach podpisanego kontraktu na budowę obiektów mieszkaniowych przy ulicy Oleskiej 35 (naprzeciw Uniwersytetu Opolskiego) Energopol Trade Opole jako Generalny Wykonawca zbuduje 53 mieszkania. 26 z nich ma powierzchnię w przedziale 40-60 metrów kwadratowych. 15 lokali będzie mniejszych, mają mieć 29-40 metrów kwadratowych. Do tego dojdzie 12 mieszkań o powierzchni przekraczającej 60 mkw. Umowa zakłada lokale wykonane w podwyższonym standardzie, „pod klucz", a do wyboru będzie jeden z trzech pakietów wykończeniowych. Inwestycja obejmuje też budowę parkingu podziemnego.

Inwestycja przy ulicy Oleskiej 35 w Opolu jest już piątym projektem realizowanym dla Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego przez Energopol Trade Opole. Jesienią 2018 roku do użytkowania oddany został kompleks mieszkaniowy tzw. Dom Seniora przy ulicy Dambonia.

Siedziba i biuro

ul. Gosławicka 2,  45-446 Opole
tel.  + 48 77 455 93 18

fax +48 77 455 93 19

sekretariat@energopol.opole.pl

Formularz kontaktowy


Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy w Opolu

VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000021704

NIP 937-10-30-253

REGON 070661550

Kapitał zakładowy: 6.351.000 zł

Energopol Trade Opole Sp. z o.o.  uczestniczy w Poddziałaniu współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne. Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Polityka prywatności | RODO | Pracuj z nami |                                                                                               © 2020 Energopol Trade Opole. Wszelkie prawa zastrzeżone