Umowa na realizację budynków mieszkalnych z OTBS podpisana!

Dodano 7.2.2022

Po raz kolejny będziemy realizować inwestycję OTBS - Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Podpisaliśmy umowę na realizację inwestycji mieszkaniowej w Opolu-Winowie pn.: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Prószkowskiej.

Planowany termin zakończenia prac: czerwiec 2023r.

Zespół będzie się składał się z 4 budynków czterokondygnacyjnych mieszczących 159 lokali mieszkalnych oraz 5 lokali usługowych. W skład zespołu budynków wchodzi także układ dróg dojazdowych i parkingów z 253 miejscami postojowymi.

Inwestycja jest proekologiczna, ponieważ na każdym budynku będzie zamontowana instalacja fotowoltaiczna, a na parkingach powstaną stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych.

Siedziba i biuro

ul. Gosławicka 2,  45-446 Opole
tel.  + 48 77 455 93 18

fax +48 77 455 93 19

sekretariat@energopol.opole.pl

Formularz kontaktowy


Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy w Opolu

VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000021704

NIP 937-10-30-253

REGON 070661550

Kapitał zakładowy: 6.351.000 zł

Energopol Trade Opole Sp. z o.o.  uczestniczy w Poddziałaniu współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne. Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Polityka prywatności | RODO | Pracuj z nami |                                                                                               © 2020 Energopol Trade Opole. Wszelkie prawa zastrzeżone