Plac budowy przekazany! Rusza modernizacja oczyszczalni ścieków w Turku.

Dodano 23.3.2020

Umowa z konsorcjum, którego partnerem jest Energopol Trade Opole została podpisana w lipcu ubiegłego roku. Projekt pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Turek” otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Turku ma zakończyć się w połowie 2022 roku. Miasto przekazało teren pod wykonanie inwestycji. Ma ona pochłonąć ponad 70 mln zł.

Oczyszczalnia będzie pracować przez cały czas trwania prac modernizacyjnych. W ramach inwestycji instalowane będą nowoczesne i bardziej ergonomiczne urządzenia. Prace wyjdą też poza oczyszczalnię, na osiedle Leśna, gdzie również zostało uzyskane prawomocne pozwolenie na budowę i powstanie kanalizacja sanitarna oraz wodociąg.

Siedziba i biuro

ul. Gosławicka 2,  45-446 Opole
tel.  + 48 77 455 93 18

fax +48 77 455 93 19

sekretariat@energopol.opole.pl

Formularz kontaktowy


Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy w Opolu

VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000021704

NIP 937-10-30-253

REGON 070661550

Kapitał zakładowy: 6.351.000 zł

Energopol Trade Opole Sp. z o.o.  uczestniczy w Poddziałaniu współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne. Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Polityka prywatności | RODO | Pracuj z nami |                                                                                               © 2020 Energopol Trade Opole. Wszelkie prawa zastrzeżone