ENERGOPOL TRADE OPOLE

Nasze nagrody

Nasze nagrody

Jesteśmy zaszczyceni i dumni ciesząc się, że nasze realizacje doczekały się uznania przez prestiżowe organizacje branżowe. Wyróżnienia są nas wyzwaniem do utrzymania wysokiego poziomu jakości i motywacją do kolejnych zadań. Z radością prezentujemy nasze liczne wyróżnienia i dziękujemy naszym współpracownikom i partnerom biznesowym za owocną kooperację bez której nie moglibyśmy pochwalić się tak licznymi nagrodami.

Wśród naszych osiągnięc znajdują się nagrody:

  • Budowa Roku przyznawane przez Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB),
  • Budowa Roku Opolszczyzny – w  konkursie zorganizowanym przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa
    w Opolu przy współpracy z PZITB,
  • Kryształ Przetargów Publicznych 2017 dla najlepszego wykonawcy w kategorii inwestycji z zakresu przebudowy lub budowy obiektów użyteczności publicznej lub rewitalizacji przestrzeni publicznej za przebudowę z rozbudową Hali Widowiskowo-Sportowej „OKRĄGLAK” wraz z pierwszym wyposażeniem,
  • Kryształ Przetargów Publicznych 2014 dla najlepszego wykonawcy w kategorii inwestycji z zakresu przebudowy lub budowy obiektów użyteczności publicznej lub rewitalizacji przestrzeni publicznej za budowę krytej pływalni „Wodna Nuta” przy ul. Prószkowskiej w Opolu
  • Medal Europejski za kompleksowe usługi budowlano montażowe,
  • Mister Architektury – konkursu zorganizowanego przez SARP i Wojewodę opolskiego,
  • honorowe wyróżnienie PZTIB „Zasłużonym dla PZITB”.

z lewej: Eugeniusz Zawadzki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Energopol Trade Opole Sp. z o.o. fot. Michał Łepecki

Budowa Roku

Konkurs organizowany corocznie przez PZITB przy współudziale Ministerstwa Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Jego celem jest wyłonienie obiektów budowlanych, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne.

2019 – nagroda „Budowa Roku Opolszczyzny” za realizację inwestycji „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z mieszkaniami przeznaczonymi dla osób starszych w Opolu przy ul. Dambonia 3″

2014 – tytuł „Budowa Roku 2013” (nagroda I stopnia) za budowę krytej pływalni „Wodna Nuta” przy ul. Prószkowskiej w Opolu

2011 – nagroda III stopnia za przebudowę budynku przy ul. Minorytów na siedzibę wypożyczalni Centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu

2008 – nagroda III stopnia za realizację budynku administracyjno-recepcyjnego Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

2007 – dyplom uznania za budowę hali sportowej z zapleczem i częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim

2004 –  wyróżnienie za budowę PG nr 2 wraz z budową hali sportowej i kompleksem boisk zewnętrznych w Strzelcach Opolskich

2001 –  wyróżnienie za bardzo dobrą jakość robót w krótkim cyklu inwestycyjnym budowy Zakładu Opakowań „Nordenia  Polska” w Zdzieszowicach

2001 –  nagroda II stopnia za odbudowę Ogrodu Zoologicznego w Opolu

2000 –  nagroda II stopnia za rozbudowę i modernizację zaplecza Amfiteatru 1000-lecia w Opolu

1997 –  nagroda II stopnia za budowę Zakładu Produkcji Dachówek „Braas” w Opolu