Certyfikat jakości ISO

W firmie Energopol Trade Opole Sp. z o.o. został wdrożony system zarządzania jakością w zakresie generalnego wykonawstwa i realizacji inwestycji budowlanych (obiektów przmysłowych, ochrony środowiska, użyteczności publicznej i mieszkaniowych) zgodny z normą ISO 9001:2005.

Siedziba i biuro

ul. Gosławicka 2
45-446 Opole

tel.  + 48 77 455 93 18

fax +48 77 455 93 19

biuro@energopol.opole.pl


Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy w Opolu

VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000021704

Kapitał zakładowy: 6.351.000 zł

NIP 937-10-30-253

REGON 070661550