Muzeum Wsi Opolskiej

Wysiłkiem naszych inżynierów i ekip budowlanych powstał budynek administracyjny dla muzeum z nowoczesnym wnętrzem, przypominającym jednak z zewnątrz stodołę.

Choć jest nowoczesny, to dobrze wpisuje się z zabytkowe otoczenie. Efekt uzyskano dzięki zastosowaniu takich materiałów jak drewno czy gont. Służy on odwiedzającym muzeum jako sala obsługi wraz kasą biletową i obszernym sklepem z pamiątkami.

Projekt budynku otrzymał tytuł "Mister Architektury Opolszczyzny 2008" a także "Nagrodę Roku 2008 SARP", "Nagrodę Roku SARP 2008 za najlepszy obiekt wzniesiony ze środków publicznych" oraz "Bryłę Roku 2008". Był również nominowany do prestiżowej nagrody Miesa van der Rohe.

Siedziba i biuro

ul. Gosławicka 2,  45-446 Opole
tel.  + 48 77 455 93 18

fax +48 77 455 93 19

sekretariat@energopol.opole.pl

Formularz kontaktowy


Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy w Opolu

VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000021704

NIP 937-10-30-253

REGON 070661550

Kapitał zakładowy: 6.351.000 zł

Energopol Trade Opole Sp. z o.o.  uczestniczy w Poddziałaniu współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne. Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Polityka prywatności | RODO | Pracuj z nami |                                                                                               © 2020 Energopol Trade Opole. Wszelkie prawa zastrzeżone