Filharmonia Opolska

Jeden z najbardziej spektakularnych obiektów kulturalnych nie tylko w Opolu, ale i w całym kraju. Budynek został poddany całkowitej przebudowie i modernizacji ze szczególnym uwzględnieniem termoizolacyjności.

W ramach inwestycji został m.in. dobudowany dwupoziomowy hall z kawiarnią. Nad powiększoną częścią hallu powstał okrągły taras połączony z istniejącą galerią przeszklonym łącznikiem. Taras, wsparty na czterech słupach pełni rolę galerii wystawienniczej, sceny dla letnich koncertów kameralnych i foyer sali koncertowej. Nadbudowana została również część administracyjna budynku z przeznaczeniem na garderoby i pokoje ćwiczeń dla muzyków.

Realizacja obejmowała modernizację sali koncertowej wraz z klimatyzacją i akustyką.

Siedziba i biuro

ul. Gosławicka 2,  45-446 Opole
tel.  + 48 77 455 93 18

fax +48 77 455 93 19

sekretariat@energopol.opole.pl

Formularz kontaktowy


Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy w Opolu

VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000021704

NIP 937-10-30-253

REGON 070661550

Kapitał zakładowy: 6.351.000 zł

Energopol Trade Opole Sp. z o.o.  uczestniczy w Poddziałaniu współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne. Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Polityka prywatności | RODO | Pracuj z nami |                                                                                               © 2020 Energopol Trade Opole. Wszelkie prawa zastrzeżone