Dom Seniora

Kompleks trzech nowoczesnych budynków mieszkalnych, z przeznaczeniem dla osób powyżej 65. roku zycia oraz z niepełnosprawnościami. Realizacja zakładała wybudowanie 102 w pełni wysposażonych mieszkań oraz zagspospodarowanie przyległego terenu zielonego, a także parkingu. Całość zabudowy zostałą skomponowana w formie zespołu trzech jednakowych budynków. Przestrzeń pomiędzy budynkami pełni funkcję rekreacji i wypoczynku.

Do budowy budynku zastosowano najnowocześniejsze, dostępne  na rynku materiały.

Lokalizacja: Opole, ul. Dambonia 3

Realizacja została wyróżniona nagrodą "Budowa Roku Opolszczyzny" w konkursie zorganizowanym przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Opolu.

Siedziba i biuro

ul. Gosławicka 2,  45-446 Opole
tel.  + 48 77 455 93 18

fax +48 77 455 93 19

sekretariat@energopol.opole.pl

Formularz kontaktowy


Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy w Opolu

VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000021704

NIP 937-10-30-253

REGON 070661550

Kapitał zakładowy: 6.351.000 zł

Energopol Trade Opole Sp. z o.o.  uczestniczy w Poddziałaniu współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne. Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Polityka prywatności | RODO | Pracuj z nami |                                                                                               © 2020 Energopol Trade Opole. Wszelkie prawa zastrzeżone