Basen w Zdzieszowicach

Basen letni w Zdzieszowicach został przez nas odremontowany w 2011 roku. Wykonaliśmy kompleksowe prace budowlano-instalacyjne oraz nową nieckę ze stali nierdzewnej. Basen jest zasilany wodą podgrzewaną z miejskiego ciepłociągu.

Basen składa się z części rekreacyjnej i części przeznaczonej do pływania. Część rekreacyjna ma od 60 cm do 135 cm głębokości. Znajdują się tam:  

- 46 metrowa zjeżdżalnia z hamownią
- sztuczna rzeka
- grota sztucznej fali
- fontanna tęczowa
- grzybek wodny
- armatki wodne
- masaż karku

Obiekt został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Siedziba i biuro

ul. Gosławicka 2
45-446 Opole

tel.  + 48 77 455 93 18

fax +48 77 455 93 19

sekretariat@energopol.opole.pl


Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy w Opolu

VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000021704

Kapitał zakładowy: 6.351.000 zł

NIP 937-10-30-253

REGON 070661550

 

Energopol Trade Opole Sp. z o.o.  uczestniczy w Poddziałaniu współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne. Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.